Naš Tim

Doktori

Dr Gordana Ivanović

 je Medicinski fakultet u Beogradu završila 1987. godine. Specijalizira ginekologiju i akušerstvo   1995. godine. Magistrira iz oblasti humane reprodukcije 1997.godine, a 2000.godine stiče zvanje doktora medicinskih nauka. 2002. godine  boravi na Katoličkom univerzitetu u Luvenu, Belgija, gde se usavršava za rad u asistiranoj reprodukciji. Autor je više stručnih radova i poglavlja u stručnoj literaturi. Od 1989. do 2000. godine zaposlena na Institutu za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije. Osnivač je i vođa tima Specijalne ginekološke bolnice Ivanović.

   

Dr Milan Brakus

 je Medicinski fakultet u Beogradu završio 1999. Specijalista ginekologije i akušerstva od 2005.

   

Dr Katarina Kulić

 je Medicinski fakultet u Nišu završila 1999. Specijalista ginekologije i akušerstva. Akreditovani supervizor iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji od 2012. Od 2014. licencirana za: ultrasonografsku dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, sa primenom hemodinamskih doplerskih merenja, 3D i 4D primenjenu ultrasonografiju S, kao i ultrasonografiju dojki i abdomena.

     

Dr Biljana Đorđević

 je Medicinski fakultet završila u Beogradu 1972. godine, kao i specijalizaciju iz anesteziologije i reanimacije 1980. godine. Subspecijalizaciju iz oblasti kliničke farmakologije i farmakoterapije je završila 1997. godine kada stiče  i zvanje primarijusa. Svoje dugogodišnje kliničko iskustvo je stekla kao anesteziolog u Opštoj Bolnici u Pančevu od 1975. do 1984. godine, i na Institutu za Ginekologiju i Akušerstvo Kliničkog Centra Srbije od 1984. do 2005.  Autor je više radova u stručnoj literaturi.

   

Svemir Gnjidić

 Biološki fakultet završio je u Beogradu 1999. godine. Radio je na VMA na citogenetici kao i na Institutu za majku i dete na prenatalnoj dijagnostici. Od 2013. sertifikovani embriolog od strane ESHRE.  Senior klinički embriolog  ( ESHRE akreditacija) od 2015. Od 2005. godine stalno je zaposlen u SGB Ivanović.

   

Biljana Dimitrijević

  je Biološki fakultet završila u Novom Sadu. 2008. godine završava Master studije iz oblasti infertiliteta. Od 2013. sertifikovani embriolog od strane ESHRE Od 2009. stalno je zaposlen u SGB Ivanović.

   

Slavko Cvijanović

 diplomirao na Univerzitetu u Banja Luci, Prirodno matematički fakultet i stekao akademsko zvanje Profesor biologije 2013. Na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet stekao zvanje Master reproduktivne biologije 2015/2016. 

   

Olivera Plazinić

diplomirani farmaceut. Stalno zaposlena u SGB Ivanović od 2010.godine

Silvia Radić

psiholog, psihodramski terapeut i mama kojoj je IVF metod pomogao da to postane

Pukovnik doc. dr Ivan Marjanović

Obrazovanje
1995. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2004. Specijalizacija iz opšte i vaskularne hirurgije, VMA
2011. Doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
2012. Subspecijalista vaskularne hirurgije

Stručno usavršavanje
Školovao se u Velikoj Britaniji, St Mary’s hospital, London kao i u SAD, Texas heart hospital, Methodist hospital, Memorial Hermann hospital, Houston.
Jedan je od pionira razvoja endovaskularne hirurgije u Srbiji.
Učestvovao je na više od 50 stručnih skupova i kongresa u zemlji i inostranstvu.

Članstvo
Od 2013. godine izabran je za nacionalnog delegata Srbije u bordu Evropskog udruženja za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju.
Marta 2011. godine sertifikatom Evropskog udruženja vaskularnih hirurga imenovan je za instruktora vaskularne hirurgije Evropskog udruženja.
Član je Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga, Evropskog udruženja flebologa, Udruženja vaskularnih hirurga Velike Britanije i Irske i svih relevantnih domaćih udruženja vaskularnih hirurga.

Dr Dragana Paunović

Obrazovanje
1999. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
2006. Specijalizacija opšte hirurgije, VMA
2017. Subspecijalizacija vaskularne hirurgije, VMA
2017. Edukacija doplersonografija karotidnih arterija, abdominalne aorte, krvnih sudova, gornjih i donjih ekstremiteta, Baselona

 

     

KONSULTANTI SGB Ivanović   Prof. Dr Darko Plećaš Prof. Dr Ana Mitrović Doc.Dr Darko Antić  - hematolog Doc.Dr Nebojša Bojanić - urolog Pukovnik mr dr Dane Nenadić, specijalista ginekologije i akušerstva