Naš Tim

Doktori

Dr Gordana Ivanović

 je Medicinski fakultet u Beogradu završila 1987. godine. Specijalizira ginekologiju i akušerstvo   1995. godine. Magistrira iz oblasti humane reprodukcije 1997.godine, a 2000.godine stiče zvanje doktora medicinskih nauka. 2002. godine  boravi na Katoličkom univerzitetu u Luvenu, Belgija, gde se usavršava za rad u asistiranoj reprodukciji. Autor je više stručnih radova i poglavlja u stručnoj literaturi. Od 1989. do 2000. godine zaposlena na Institutu za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije. Osnivač je i vođa tima Specijalne ginekološke bolnice Ivanović.

   

Dr Milan Brakus

 je Medicinski fakultet u Beogradu završio 1999. Specijalista ginekologije i akušerstva od 2005.

   

Dr Katarina Kulić

 je Medicinski fakultet u Nišu završila 1999. Specijalista ginekologije i akušerstva. Akreditovani supervizor iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji od 2012. Od 2014. licencirana za: ultrasonografsku dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, sa primenom hemodinamskih doplerskih merenja, 3D i 4D primenjenu ultrasonografiju S, kao i ultrasonografiju dojki i abdomena.

     

Dr Biljana Đorđević

 je Medicinski fakultet završila u Beogradu 1972. godine, kao i specijalizaciju iz anesteziologije i reanimacije 1980. godine. Subspecijalizaciju iz oblasti kliničke farmakologije i farmakoterapije je završila 1997. godine kada stiče  i zvanje primarijusa. Svoje dugogodišnje kliničko iskustvo je stekla kao anesteziolog u Opštoj Bolnici u Pančevu od 1975. do 1984. godine, i na Institutu za Ginekologiju i Akušerstvo Kliničkog Centra Srbije od 1984. do 2005.  Autor je više radova u stručnoj literaturi.

   

Svemir Gnjidić

 Biološki fakultet završio je u Beogradu 1999. godine. Radio je na VMA na citogenetici kao i na Institutu za majku i dete na prenatalnoj dijagnostici. Od 2013. sertifikovani embriolog od strane ESHRE.  Senior klinički embriolog  ( ESHRE akreditacija) od 2015. Od 2005. godine stalno je zaposlen u SGB Ivanović.

   

Biljana Dimitrijević

  je Biološki fakultet završila u Novom Sadu. 2008. godine završava Master studije iz oblasti infertiliteta. Od 2013. sertifikovani embriolog od strane ESHRE Od 2009. stalno je zaposlen u SGB Ivanović.

   

Slavko Cvijanović

 diplomirao na Univerzitetu u Banja Luci, Prirodno matematički fakultet i stekao akademsko zvanje Profesor biologije 2013. Na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet stekao zvanje Master reproduktivne biologije 2015/2016. 

   

Olivera Plazinić

diplomirani farmaceut. Stalno zaposlena u SGB Ivanović od 2010.godine

Silvia Radić

psiholog, psihodramski terapeut i mama kojoj je IVF metod pomogao da to postane
   

KONSULTANTI SGB Ivanović

 

Prof. Dr Darko Plećaš - specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. Dr Ana Mitrović - specijalista ginekologije i akušerstva
Pukovnik mr dr Dane Nenadić, specijalista ginekologije i akušerstva
Doc.Dr Darko Antić  - specijalista interne medicine, hematolog
Doc.Dr Nebojša Bojanić - specijalista urologije, urolog
Pukovnik doc. dr Ivan Marjanović - vaskularni hirurg
Dr Dragana Paunović - vaskularni hirurg